Webbnyheter

Näringsliv – Från Wikipedia till Kopit.se

Näringsliv beskrivs som ”värdeskapande verksamheter” enligt Wikipedia. För personer som är intresserad av utvecklingen av svenska näringslivet finns flera informationskanaler att ta del av beroende på vilken nivå på information som önskas. Passar Wikipedia eller Kopit.se bäst? Wikipedia – Vad är näringsliv? Wikipedia delar in näringslivet i fyra underkategorier. Tillverkningsindustrin…

En byggblogg med stor miljöaspekt

En byggblogg kan ha ett stort antal olika inriktningar – Miljoteknik.nu har sin inriktning mot tekniska innovationer som förbättrar vår miljö. Med tips och idéer sprids kunskap om de viktiga steg som kan tas för ett mindre ekologiskt avtryck. Exempel på artiklar från denna byggblogg Skånska solen och solceller En…

Arbeta med assistans i Göteborg

Är du bosatt i Göteborg och intresserad av att jobba med assistans finns många möjligheter. Inom vården finns alltid ett behov av att anställa nya människor, både med och utan utbildning. För att jobba med assistans krävs oftast inga förkunskaper, utan personlig lämplighet är en stor avgörande faktor. Många arbetsgivare…