Webbnyheter

Så säljer du bilen

Så säljer du bilen

Om du av någon anledning inte längre vill äga din bil, så kan det vara läge att sälja den. Kanske det är så att du vill investera i en ny bil, eller helt enkelt att du vill vara utan bil ett tag. Det finns en del saker att tänka på när du ska sälja din bil. Ett sätt att sälja bil på är att gå via vi köper din bil i Sollentuna. Du går då via en bilhandlare som tar hand om hela processen.

Före försäljning av din bil

Om du har hittat en köpare på egen hand som ska köpa bilen av dig, se då till att skriva ett köpeavtal. Se även till så att du har koll på vem det är du ska sälja till. Du bör begära legitimation samt även skriva ner köparens personnummer samt adress. Köparen ska även skriva på anmälan om ägarbyte, som är den gula delen som finns med registreringsbeviset. Denna ska sedan postas. Ge inte registreringsbeviset till den som köper din bil. Det kan nämligen bli besvär om det är så att inte ägarbytet blir registrerat som det ska. När det gäller betalning av bilen, gå inte med på avbetalning. Lämna inte heller från dig nycklar eller bil innan du fått fullt betalt. Om du vill vara säker på att få sålt din bil på bra sätt, gå via förmedlare som köper din bil i Sollentuna.

Efter försäljning av din bil

Det är viktigt att tänka på att även om du säljer din bil i så kallat ”befintligt skick”, så är det så att du kan vara ansvarig för en del fel som bilen har vid överlämnandet. Det om du känt till att bilen hade fel och inte talade om dessa för köparen, eller om de uppgifter du lämnar om bilens skick och funktioner inte stämmer eller om bilen var i betydelsefullt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta baserat på ålder, körsträcka och pris. En annan sak att tänka på är frågor kring fordonsskatten. Den som står som ägare till bilen vid ingången av samma månad som skatten ska betalas är den som är skyldig att betala skatt. Det innebär att om du säljer bilen ett visst datum en viss månad och det är samma månad som skatten ska betalas, så är det du som blir skattskyldig. För att underlätta för dig själv vid en försäljning, så kan du gå via en bilhandlare som köper din bil i Sollentuna. Då kommer de ta hand om alla papper och administrering.