Webbnyheter

Använd coworking i Stockholm för att bygga en företagskultur

Använd coworking i Stockholm för att bygga en företagskultur

Coworking-utrymmen har många fördelar, såsom att dessa erbjuder dig och ditt företag en stor flexibilitet. Därför används dessa utrymmen ofta av växande företag som lägger sig till med allt fler medarbetare i takt med att tiden går. Det kan dock vara svårt att bygga en stark företagskultur när man delar lokal med flera andra företag och yrkespersoner. Detta bör dock inte avskräcka dig från att testa på coworking i Stockholm – här förklarar vi hur du går till väga!

3 steg till en stark företagskultur genom coworking i Stockholm

Det är viktigt för företag att ha en stark och sund företagskultur. Företagskulturen är nämligen en viktig faktor för att såväl kunna rekrytera nya medarbetare som motivera den befintliga personalstyrkan och behålla medarbetare över tid. Allt detta är såklart viktigt att kunna göra i takt med att företaget växer och expanderar. Men hur gör man då för att skapa en stark företagskultur när man delar lokal med andra?

Om du hyr en kontorsplats i ett utrymme för coworking i Stockholm kan du försöka bygga ditt företags kultur på följande sätt:

  • Börja med syfte och värderingar. När du vill skapa en stark företagskultur bör du börja med att formulera ditt företags syfte och värderingar. Dessa bör du sedan använda som ledstjärnor för att vägleda dig själv och dina medarbetare. Det är viktigt att det tydligt framgår hur företagets målsättningar, filosofi, målgrupper och konkurrensfördelar ser ut. Dessa bör understödjas av företagets värderingar och kommuniceras till medarbetarna.
  • Skapa en stark teamkänsla. Coworking-utrymmen används ofta som en lösning på företags lokalbehov då allt redan finns på plats. Till exempel finns det redan en gemenskap och sammanhållning. Men du bör trots detta försöka skapa en stark teamkänsla internt på företaget. Detta kan du bland annat göra genom att bjuda in medarbetarna till frivilliga träffar utanför arbetstid där ni umgås och har roligt tillsammans.
  • Var öppen för idéer och feedback. Du bör inte vara ensam i din strävan att skapa en stark företagskultur. Involvera även dina anställda och var öppen för deras idéer och feedback. Då kommer det vara mer sannolikt att de tar till sig kulturen och känner sig delaktiga i företaget.