Webbnyheter

Många uppstartsbolag väljer att outsourca support

Många uppstartsbolag väljer att outsourca support

Kundtjänsten är en viktig del av varje företag. Den är ofta företagets ansikte utåt och den del av företaget som de flesta kunder främst kommer i kontakt med. Men faktum är att många uppstartsbolag väljer att outsourca support till externa aktörer. Och till skillnad mot vad du kanske initialt tror är detta ofta ett väldigt logiskt och bra val. Nedan förklarar vi varför så är fallet!

Jämna ut toppar och dalar genom att outsourca support

Om du driver ett uppstartsföretag vet du hur mycket tid som går åt till verksamhetens olika delar. Du vill helst kunna fokusera så mycket av din tid som möjligt åt kärnverksamheten istället för att besvara kundsamtal och dylikt. Genom att då välja att outsourca support till en tredje part kan du gynna ditt företag på flera sätt. Till exempel kan supportfunktionen bli mer effektiv och företaget kan även göra kostnadsbesparingar genom denna outsourcing.

För många företag är det nämligen fullt logiskt att anlita en extern leverantör av kundsupport. Detta då deras företag har en säsongsbetonad verksamhet eller då kompetensen saknas in-house. Om det förstnämnda alternativet gäller för ditt företag kan den externa leverantören hjälpa till att jämna ut toppar och dalar i efterfrågan på support. Och även om ditt företag har ett jämnt behov av kundsupport under året är outsourcing ofta ett bra alternativ. Detta gäller inte minst om företaget ifråga är nytt och oerfaret.

Enkla tips för en lyckad outsourcing av supportfunktionen

Det finns vissa enkla åtgärder som du kan vidta för att säkerställa att outsourcingen av företagets support funktion blir lyckad:

  • Ha ett tydligt mål för den tjänst som köps. Precis som när du köper andra tjänster eller produkter bör du ha en tydlig plan och ett mål för vad ni förväntar er att få av leverantören.
  • Identifiera de kontaktvägar som kunderna efterfrågar. Vissa kunder föredrar att kontakta ditt företag via chatt. Andra vill hellre kunna mejla eller ringa företaget. Ytterligare andra kanske föredrar kontakt via sociala medier. Alla dessa kontaktvägar har sina unika fördelar.
  • Hitta en leverantör som kan uppfylla dina önskemål. När du vill outsourca support till tredje part är det viktigt att välja en leverantör som motsvarar ditt behov. Leverantören bör kunna uppfylla dina önskemål och vara en värdefull partner i många år framöver.