Webbnyheter

Tveka inte att kontakta en advokatbyrå

Tveka inte att kontakta en advokatbyrå

Dyrt, svårt och onödigt? Eller inte? Allt för många drar sig för att kontakta en advokatbyrå och märker i efterhand att det varit helt fel val i livet. Det finns även vägar till att få gratis, eller mycket billig, hjälp.

När behövs en advokatbyrå?

Många utgår från att en advokatbyrå bara behövs när någon blivit utsatt för ett brott. Så länge vardagen löper på finns inte detta behov… Men så är det inte riktigt. En mycket stor del av arbetstiden handlar om att hantera juridiska frågor, skapa dokument och på annat sätt förhindra att juridiska tvister uppstår.

  • Skriva testamenten
  • Skapa fonder och stiftelser
  • Göra bodelning

Tydliggörs vid uppdelning av arbetet

Vad en advokatbyrå kan hjälpa till med visas tydligare när dess två arbetsområden delas upp och beskrivs.

Privatjuridik / Humanjuridik

När en privatperson kontaktar en advokatbyrå handlar det nästan uteslutande om privatjuridik. Med andra ord tillfällen då det är personer som är drabbade eller behöver hjälp. Inom privatjuridiken finns flera indelningar.

  • Tvistemål
  • Familjerätt
  • Socialrätt
  • Migrationsrätt
  • M.m

Inom familjerätten hittas exempelvis tvister kring vårdnad av barn medan migrationsrätt delvis handlar om att ansöka om uppehållstillstånd.

Affärsjuridik

När två företag kommer i tvist är det affärsjuridik som krävs. Detsamma gäller när avtal ska skrivas eller om olika bolagsstrukturer ska skapas. Även här handlar det alltså primärt om att undvika kommande tvister – inte att lösa tvister.

Våga fråga

Som visas ovan är det viktigt att söka upp en advokatbyrå för att skriva avtal och minimera risken för kommande tvister. För privatpersoner kan det handla om allt från bodelning och samboavtal till arv.

Är det inte dyrt?

Det är alltid gratis att fråga. Sedan kan din advokatbyrå ge en offert på vad det skulle kosta att ge hjälp. För enklare problem finns även vissa gratistjänster dit privatpersoner kan skicka in frågor. Däremot är man ju aldrig säker på att just den inskickade frågan kommer att besvaras. Utöver det finns det byråer som jobbar ”pro bono”. Det betyder att de ibland tar på sig fall utan att ta något betalt för detta.

Kan mallar användas?

Ja, det går att använda färdiga mallar för att skriva testamente och andra avtal. Det viktiga är i detta fall att mallarna är uppdaterade och att hämtas/köps från en säker källa. Att bara googla efter en mall och ladda hem ”första bästa” kan innebära att avtalet inte är giltigt när det ska användas.