Webbnyheter

Alla ledare bör lyssna på en föreläsare i medieteknik

Alla ledare bör lyssna på en föreläsare i medieteknik

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av att hantera medier kan det kännas skrämmande att göra detta. Du kan ha svårt att berätta en historia eller besvara de frågor som medierna kan tänkas ställa. Det är lätt hänt att du känner dig vilsen och bortkommen när du svarar på reportrarnas frågeställningar. Därför bör alla ledare lyssna på en föreläsare inom medieteknik.

För genom att göra detta kan du få insikter om hur medierna fungerar och vad du bör tänka på. Du kan därmed få det självförtroende och den kunskap som krävs för att kunna hantera medierna på ett bättre sätt. Med lite välbehövlig träning kommer du kunna ta dig igenom även de mest stressande och krävande situationerna som involverar reportrar och intervjuare.

Detta kan du lära dig av en föreläsare i medieteknik

Så vad kan du då lära dig av en föreläsare i medieteknik, kanske du undrar? Genom att lyssna på en föreläsning av detta slag och ägna dig åt lite medieträning kan du bland annat lära dig att:

  • Tala på ett effektivt sätt medan du filmas. Det kan vara skrämmande att tala i livesändning om du aldrig tidigare har gjort detta. Du behöver känna till vilka kläder du ska bära och vad du ska säga. Förberedelserna är A och O och lägger grunden för din eventuella framgång. Du behöver även lära dig att tala på ett effektivt och naturligt sätt trots att videokameran är ständigt närvarande.
  • Förbereda dig på att intervjuas. Som vi redan har varit inne på är dina förberedelser nyckeln till framgång när du hanterar medier. Du behöver förbereda dig för att intervjuas på kamera. Till exempel kan du preppa genom att ta fram talepunkter samt svar på de frågor som kan tänkas ställas till dig.
  • Slipa på din storytelling. Storytelling är en viktig ingrediens i en framgångsrik PR-hantering. Genom att på ett bättre sätt berätta ditt företags historia och förmedla denna till din målgrupp kan du skapa känslor hos åhörarna som annars inte skulle existera. Det är du själv som styr över vilken information som berättas samt på vilket sätt detta görs.