Webbnyheter

Näringsliv – Från Wikipedia till Kopit.se

Näringsliv beskrivs som ”värdeskapande verksamheter” enligt Wikipedia. För personer som är intresserad av utvecklingen av svenska näringslivet finns flera informationskanaler att ta del av beroende på vilken nivå på information som önskas. Passar Wikipedia eller Kopit.se bäst? Wikipedia – Vad är näringsliv? Wikipedia delar in näringslivet i fyra underkategorier. Tillverkningsindustrin…

En byggblogg med stor miljöaspekt

En byggblogg kan ha ett stort antal olika inriktningar – Miljoteknik.nu har sin inriktning mot tekniska innovationer som förbättrar vår miljö. Med tips och idéer sprids kunskap om de viktiga steg som kan tas för ett mindre ekologiskt avtryck. Exempel på artiklar från denna byggblogg Skånska solen och solceller En…

Välj rätt herrcykel

Ska du köpa en cykel är första valet oftast om det ska vara en herrcykel eller damcykel. Kanske är detta det enklaste valet även om modellerna används av både herrar och damer. Men sen kommer även en hel del andra punkter att ta ställning till när en herrcykel ska köpas…

Detaljhandeln i Göteborgsregionen

Handeln har format Göteborgsregionen sedan 1700-talet och skapat tillväxt. I dag har regionen en välmående detaljhandel med många utvecklingsmöjligheter. Därför lånar det sig att etablera sig i västra Sverige som företag vars verksamhet är detaljhandeln. Här ger vi dig lite mer information om just den branschen i regionen! Här finns…