Webbnyheter

En byggblogg med stor miljöaspekt

En byggblogg med stor miljöaspekt

En byggblogg med stor miljöaspekt

En byggblogg kan ha ett stort antal olika inriktningar – Miljoteknik.nu har sin inriktning mot tekniska innovationer som förbättrar vår miljö. Med tips och idéer sprids kunskap om de viktiga steg som kan tas för ett mindre ekologiskt avtryck.

Exempel på artiklar från denna byggblogg

  • Skånska solen och solceller

En artikel om solceller, och dess framtida betydelse – upplevs självklar på en byggblogg med miljön i fokus. Denna artikel utgår från hur solceller kan användas i Skåne (som har mer soltimmar än många andra landskap) samt hur detta kan minska behovet av andra energikällor.

Men är det värt det?

En av de vanligaste frågorna som konsumenter har kring solceller är om det är ekonomiskt försvarbart och hur lång tid det tar innan solcellerna har ”tjänat in” dess kostnad. Precis som de påpekar på flera ställen så är det just det ekonomiska incitamentet som framförallt ligger bakom utvecklingen av alternativa energikällor. Självklart är det bra att många väljer miljövänliga val men om dessa alltid är dyrare än de andra alternativen kan de inte helt slå igenom på marknaden.

  • Välja klimatsmarta alternativ

Konsumenter förknippar främst ”klimatsmart” med ekologiska matvaror och möbler av ekologiskt trä. Att exempelvis äta vegansk mat eller vegetarisk mat gör en stor positiv påverkan på vår miljö. Detta utifrån att utsläppen som kommer från dessa matvaror är betydligt mindre än vid köttproduktion.

Men klimatsmart är minst lika mycket att välja de bättre alternativen inom byggmaterial och byggalternativ. Ett exempel är energibesparande byggalternativ.

I denna byggblogg hittas exempel på artiklar inom belysning, tätade fönster och hur en energideklaration fungerar.

  • Grön el – vad är det?

Grön el kan upplevas som ett ”luddigt” begrepp eftersom definitionen inte är glasklar. För många är det el som inte produceras genom processer som skapar stora utsläpp. Därmed utesluts exempelvis olja och andra fossila bränslen och istället väljs förnybara energikällor så som vindkraft och solenergi.

Men kan det bli grönare?

Ja, att välja bort fossila bränslen är ett första steg. Men därutöver går det även att söka efter el som är märkt med ”Bra Miljöval”.

Denna märkning har högre krav än enbart att komma från exempelvis vindkraft. Dessutom finns tydliga riktlinjer och punkter som måste vara uppfyllda för att denna märkning ska kunna användas.

Miljoteknik.nu – Din byggblogg för en bättre framtid