Webbnyheter

Näringsliv – Från Wikipedia till Kopit.se

Näringsliv – Från Wikipedia till Kopit.se

Näringsliv beskrivs som ”värdeskapande verksamheter” enligt Wikipedia. För personer som är intresserad av utvecklingen av svenska näringslivet finns flera informationskanaler att ta del av beroende på vilken nivå på information som önskas. Passar Wikipedia eller Kopit.se bäst?

Wikipedia – Vad är näringsliv?

Wikipedia delar in näringslivet i fyra underkategorier.

  • Tillverkningsindustrin

Fram till en bit in på 80-talet var tillverkningsindustrin överlägset störst i Sverige. Fortfarande finns ett flertal av de största arbetsgivarna inom detta segment men tillverkningsindustrin har minskat över tid.

  • Naturbruk

Inom naturbruk hittas företag inom jordbruk, skogsbruk och djurhållning. Även detta var en större kategori tidigare men antalet gårdar har kraftigt minskat över tid.

  • Handel

Inom handel hittas alla företag som säljer till privatpersoner eller företag. Det är därmed allt från matbutiker till återförsäljare av kontorsinredning.

  • Nöjesindustrin

Underhållning via sång, musik, teater och nöjesfält.

Detta är ytterst få kategorier och en av de största branscherna inom svenskt näringsliv nämns inte – tjänstesektorn. Allt efter att antalet företag inom tillverkningsindustrin minskat blir tjänsteföretagen en större del av svenska näringslivet.

Svenskt Näringsliv – Företagsamhetens röst i Sverige

Detta är Sveriges största organisation inom näringslivet. Med 60 000 medlemsföretag är de en stark röst för utvecklingen i Sverige. De jobbar bland annat med opinionsbildning, utbildning och förhandling.

För personer som är intresserade av stora frågor är dess hemsida mycket ”matnyttig”. Detta oavsett om det är statistik, nyheter eller hjälp med att tolka avtal som önskas. Som medlem ges även en rad ekonomiska fördelar.

Kopit.se – Exempel på blogg och nyhetsbevakare

Önskas en mer personlig vinkel på svenska näringslivet kan personliga bloggar eller mindre webbplatser besökas. Ett exempel som kan lyftas upp är Kopit.se.

Vad är kopit.se?

Kopit.se är en webbplats där informativa artiklar publiceras kring det svenska näringslivet. Detta med den mindre företagaren i fokus. Här hittas exempelvis artiklar om hur olika företagsuppgifter kan hittas online, fördelar med att ta hjälp med bokföring samt vikten att kunna utforma ett korrekt CV.

De mindre webbplatserna har generellt en mer personlig prägel eller fokus på en specifik bransch. Samtidigt kan de även ha en mer tydlig vinkel på innehållet. Detta kan jämföras mot de stora portalerna som ska kunna läsas av en mycket bred massa.

Alla dessa vägar, kunskap, opinion och åsikter har sin tydliga funktion och plats. Frågan är bara vad som eftersöks som läsare.