Webbnyheter

Näringsliv – Från Wikipedia till Kopit.se

Näringsliv beskrivs som ”värdeskapande verksamheter” enligt Wikipedia. För personer som är intresserad av utvecklingen av svenska näringslivet finns flera informationskanaler att ta del av beroende på vilken nivå på information som önskas. Passar Wikipedia eller Kopit.se bäst? Wikipedia – Vad är näringsliv? Wikipedia delar in näringslivet i fyra underkategorier. Tillverkningsindustrin…

En byggblogg med stor miljöaspekt

En byggblogg kan ha ett stort antal olika inriktningar – Miljoteknik.nu har sin inriktning mot tekniska innovationer som förbättrar vår miljö. Med tips och idéer sprids kunskap om de viktiga steg som kan tas för ett mindre ekologiskt avtryck. Exempel på artiklar från denna byggblogg Skånska solen och solceller En…